Mano lėlytė

Aplankytum, pamatytum,
Kokia lėlę aš turiu.
Pabučiuoju, pačiučiuoju,
Kai neklauso, tai baru.

Ji mažytė, bet neverkia,
Ji gerutė ir linksma.
Paguldyta užsimerkia
Ir užmiega supama.

Aš dainuoju jai lopšinę,
Apie meilę ir gimtinę.
O lėlytė - atsidūsta,
Klauso, klauso ir užsnūsta