GANDRE GANDRININKE


Gandre gandrininke,
Pelkių šeimininke,
Kada vesi pačią,
Kada kviesi svečią?
Kur svečius sodinsi,
Kuo gi juos vaišinsi?
Gandre gandrininke,
Mes jau susirinkę
Ant smėlėto kranto,
Trūksta muzikanto.
Čirpia vyturėlis...
Jau pavasarėlis.