Zuikis puikis

ZUIKIS PUIKIS

1) Šimtas zuikių susirinko,
Net žalia girelė linko.
Pakalbėję pasitarę,
Jie mokyklą atidarė.

2) Ir zuikienė nuo Vyžūnų,
Leido mokslan savo sūnų.
Zuikė triūsė, maudė prausė
Ilgaūsį, ilgaausį.

3) Siuvo kelnes ir liemenę,
O liemenėje kišenę.
Kepuraitę jam uždėjo
Ir mokyklon palydėjo.