Vėjas

Vėjas aš esu,
Pučiu pučiu pučiu
Pučiu pučiu pučiu
Iš visų jėgų Uuuuuuuuuu..........

48. ŽVIRBLIS

Žvirbli, žvirbli!
O ko, ko?
Ką tau skauda?
Galvelę.
Žvirblis nabagėlis
Visas negalėjo,
Galvelę skaudėjo.

Sparnelį.............
Kojelę................
Pilvelį...
Akelę.................

49. KATINĖLIS SU PELE

Katinėlis olia-lia
Šoko trypė su pele.
Su maža, su gražia
Prie urvelio garaže.

Būtų gal graži pora
Bet pelytės jau nėra.
Tai mįslė, tai mįslė:
Kurgi dingo ta pelė?

Šokis baigėsi liūdnai
Nieks nežino kur jinai?
Gal urve, gal urve,
O gal katino pilve?