Pirmas dantukas

Oi, kaip džiaugiasi mažiukas,
Kad išdygo jam dantukas.
Eikš, mamyte, eikš ir tėti,
To dantuko pažiūrėti.

46. TARNAVAU VARGAVAU

1) Tarnavau vargavau Pas poną.
Davė man ponas Vištelę.

2) Ta vištelė kiaušius deda,
Iš tų kiaušių vaikus veda,
Mažučius gražučius, geltonus.

3) Tarnavau, vargavau pas poną
Davė man ponas Gaidelį

4) Tas gaidelis kakaryko
Ta vištelė kiaušius deda
Iš tų kiaušių vaikus veda,
Mažučius gražučius, geltonus.
5) Antytę
Ta antytė kryku kryku
6) Žąselę
Ta žąsytė girgu gargu.....
7) Kalakutą
Tas kalakutas šuldu buldu
8) Paršelį
Tas paršelis kriuku kriuku