Skrido žvirblis

Skrido žvirblelis virš lauko javų,
Rado žvirblelis saujelę grūdų.
Žvirblis sau per dieną 2k
Lesa grųgą vieną 2k
O mažulis geria pieną 2k

Bėgo pelytė į savo urvelį,
Rado pelytė sūrio galelį.
Pritūpusi prie sienos 2k
Graužia sūri vieną 2k
O mažulis geria pieną 2k