Šarkelės vaikai

Štai šarkelė varnelė
Išskrido pro langelį
Ir savo vaikus
Kviečia dirbt darbelius:

2) Šitas vaikas girnas kalė,
Šitas vaikas grūdus malė,
Šitas vaikas tešlą minkė
Šitas vaikas blynus kepė,

3) O mažiausias, tas lėčiausias,
blynelius dalino:
Tau blynelis, tau blynelis