Kėku kėku

Kėku kėku vanagėku,
Vežė meška šėkų.
Gelažinį kumelaitį,
Kanapinį uodegaitį.
Lap lap lap lap lap!