SPINDULĖLIAIUž slenksčio, už durų,
Už didelio kalno
Nukrito saulutė
Žemelei ant delno.

Žemelė pakėlė,
Saulutę palaikė:
- Riedėk, kamuolėli,
Kojelėmis eiki.
Šypsokis ir švieski
Vaikeliui ir gėlei.

Pabiro, pažiro
Linksmai spindulėliai.

Zita Gaižauskaitė