VAŠKO DVARELIS

RASA
Mėnulio trupinėliai
Miške išbarstyti,
Šalti akmenėliai
Žoleles nusvėrė.

VAIVORYKŠTĖ
Pamesta pasagėlė,
Ant plataus lauko,
Prie gilaus ežero.
Karšta kaip žarija
Užkrito ant debesėlio.

VĖJAS
Oi lekia skrenda
Šyvas žirgelis
Dulkėtu vieškeliu,
Lygiuoju ežeru,
Drobelėmis pabalnotas.

SAULĖ
Ugnis - liepsna -
Debesų pakraštėliais.
Per kalvas bėga,
Ežerais plaukia,
Gailioj ašaroj žiba.

LIETUS
išpylė debesėlis
Vandens dubenėlį
Pro lapų rėtį,
Į žemės klėtį.

 ŽVAIGŽDĖS
Pro naktužės langą
Priskrido į angų
Daug Jono vabalėlių.

AVILYS
Vaško dvarelis
Su šimtu langų.
Šimtas duonos kepalėlių
Šimtas medaus puodynių -
Vis vienos motinėlės.

ŽOLĖS
Linksmos sesuls,
Vėjo martelės,
Už rankų susiėmę
Žaidimėlį šoka.

RUGIAI
Maži duonos kepaliuka
Šiaudų pintinėlėj,,
Rasos užmaišyti,
Saulės iškepti,
Vakare ataušę.

EGLĖ
Ant Nemuno kranto
Žalia skara apsigobus -
Kaimo moterėlė,
Miglelių motinėlė.

LAPAI
Žiedų broleliai,
Žali berneliai,
Vėjelių išliūliuoti,
Gražiais žodžiais
Paukštukus kalbina.

MIEGAS
Mėnulio sūnelis,
Žvaigždžių brolelis,
Patalą pakloja,
Pasakų prigalvoja.

PELĖDA
Tamsioj naktužėj
Aukštoj liepelėj,
Drevės namely,
Dvi ugnys šviečia -
Kiškelius šaukia.

GANDRS
Varlių karalius
Po raistą po pievą
Išdidus vaikštinėja,
Raudonu kardu švitruoja.

VARNĖNAS
Maža dūdelė,
Molinė švilpynė
Švilpia dūduoja
Vyšnios medely.

EŽYS
Adatėlių kamuolėlis
Kloja lapų patalėlį.
Iš lapelių šilko -
Šiltos anklodėlės.

L. Gutauskas