GANDRO MEŠKERĖLĖ

Stovi gandras
Viena koja
Ir varlytę
Meškerioja...
Kraipo galvą,
Snapą suka:
- Sužvejosiu
Aš varliuką!..
Ga!.. Be meškerės
Ilgos -
Lyg katytės
Uodegos.
Ga!.. Štai snapas -
Ilgas, plonas...
Aš - varlyčių
Kapitonas.
Krust varliukas
Po lapu.
Gandras sukas.
Čiupt snapu.
Snapą jis aukštai
Iškėlė:
Ga!.. Matai,
Kur meškerėlė!

A. Matutis, "Margaspalvė genio kalvė",