KODĖL?

O kodėl diena balta,
O kodėl naktis šalta,
O kodėl katė rainuota
Kaip arklys nepabalnota?
O kodėl man būti čia
Rytą, dieną ir nakčia,
O kodėl tenai nebūti
Bent truputį,
Nors truputį!


S. Geda