DVI MANO RANKOS

Dvi mano rankos – judviem priglausti.
Dvi mano ausys – jūsų klausyti.
Dvi mano lūpos – barti ir bausti.
Dvi mano kojos – paskui lakstyti.

Dvi mano godos, kurias godoju.
Dvi mano ugnys – šviesti ir šildyt.
Ir - kaip stebuklas: brangiausios pasauly
Dvi mano mažos, mylinčios širdys…

/Just. Marcinkevičius/