VASARĖLĖ

Vasarėlė jau atėjo
Iš šiltų šiltų pietų -
Vėl mes šokame pievelėj,
Vėl mes sukamės ratu.

Vėl dainuojam su paukšteliais
Girioj, pievoj ir laukuos,
Vėl mums žydi ramunėlės
Prie kepurių ir plaukuos.

Pinam didelį vainiką,
Pinam šypsančiais veidais,
Puošiam seną lauko kryžių
Pievų žydinčiais žiedais.

Vytė Nemunėlis