SAULĖS ZUIKUTIS

Ant blizgančio stalo-
Zuikutis!
Nei šoka, nei bėga, nei guli,
Nei sėdi, nei klausos, nei žiūri.
Nei rimtas, nei linksmas,
Nei pasipūtęs.
Po truputį blanksta,
Išnyksta...
Čia vėl pasirodo.
Nei juokias, nei pyksta.
Paglostyt norėjau-
Kailiuko švelnumo
Visai nepajuto manoji ranka!
Palaukiau minutę –
Pradingo saulutė,
Ant blizgančio stalo
Nebėra zuikučio!
Tik liko jo vietoj
Vietelė šilta!..