Pasakėlė

Saulė tyliai skęsta,
Dangui žarą žarsto,
Rausvas debesėlis
Sapnulius išbarsto.
Kam gražuolę lėlę
Atveda į naktį,
Kam ir pasakėlę
Sėdasi pasekti.
Apie aukso paukštę,
Stebuklingą fėją,
Drebulėlę baugščią,
Vėją niekadėją.
Apie saulės sostą
Ir mėnulio dvarą,
Apie Vaivos juostą
Ir močiutės skarą…
Kol nakties šešėliai
Draikosi po taką,
Rausvas debesėlis
Pasakėlę seka.