RADINYS (S - Š)


 
Radinys išties puikus.
Šilta šarkai žiemą bus.
 
Supas ant sausos šakos
Šarkos švarkas be sagos.
 
 
Sigutė ir Cibutė                  S-C
 
Turėjo Sigutė ožkelę Cibutę.
Cibutė kojelėm taukšt taukšt –
Sigutė Cibutei per uodegą pliaukšt.
 
Supyko Cibutė – įspyrė Sigutei.
Sigutė Cibutei per uodegą pliaukšt.
Cibutei beliko tik gailiai užbliaut.
 
 
Piktas vėjas                         R
 
Jūra pyko, šniokštė, barės,
Iš pajūrio žmones varė.
Smėlio pilį vėjas griovė.
Nuo galvos kepurę rovė.
D. Gerasimavičienė