LAIŠKAS


Mamai laiškus neša, tėčiui laiškus neša,
Tiktai man laiškelio niekas neparašo.
 
Aš labai norėčiau laiškininku būti.
Ir visiems, kas laukia, neščiau po laiškutį.
 
Kartais laiškas linksmas kaip lankos drugelis.
Kartais laiškas liūdnas kaip rasos lašelis.
  
J.Degutytė