Saulė (J. Degutytė)

Eina saulutė eglių bokšteliais,
Eina saulutė pievų takeliais.
Neša avietei sunką raudoną,
Kviečio grūdeliui- midų geltoną.
Šildo zuikutį, šildo žibutę
Ir voveraitę ruduodegaitę.
Duoda paukšteliui lengvą sparnelį,
O man dainelę, o man dainelę.

Saulė motinėlė

Su aušra saulutė atsikėlė
Ir į darbą kibo iš pat ryto
O pavargus saulė motinėlė
Pailsėt už miško nusirito

Jeigu rasi ją kur nors prie šilo
Ar ant pievos patalėlio margo
Tu nežadink jos - jinai anksti pakilo
Dirbo dirbo ir labai pavargo