BRAŠKIŲ KALNAS

Žaliaskarėj pamiškėj,
Sidabrinėj pavartėj,
Ant raudono braškių kalno,
Ant mažos mergytės delno
Kaip oranžinis drugys
Juokias saulės spindulys.
Jo lengvi sparnai plevena
Ir pirštelį jai kutena.
Spindulėli, nepabėk,
Drugeliu čia pasėdėk.