MALŪNSPARNIS

Sukrankčioja varna
Įpykus, įdūkus:
- Malūnas
Ar sparnas
Virš paukščio to sukas?!

- Kvar kvar!-
Ir varnelis
Ant beržo šakos:-
Jo antras sparnelis
Prie pat uodegos!

Jis žmones pačiupo
Papievy - antai!
Juos neša virš upės
Iškėlęs aukštai!

Raganius! Raganius!
Dar girią nuneš!...

- Ak varnos
Kaparnos,
Malūnsparnis aš!

/Anzelmas Matutis/