Kaštonai (Valdemaras Kukutis)       
Nuo seno
Kaštono
Nukrito
Gražiai
Į pievą
Geltoną
Mažiukai
Ežiai

Jie rieda,
Atstatę
Mažus
Spygliukus,
Ir kviečia
Prie seno
Kaštono
Vaikus.

Obelys


Obelaitės
Tokios gražios
Rudenio
Rytais tyliais.

Kai pabunda,
Pasirąžo,
Krinta žemėn
Obuoliai

Rasa, II
Naktį lijo,
Lijo, lijo
Į taures
Baltų lelijų,

O iš jų
Dosni naktis
Visą žemę
Apšlakstys.

Bulviakasio voras

Spalvotas
Bulviakasio voras
Ropoja
Į kalną vaga.

Ir mirga
Voratinkliais oras
Ir mirga
Vagos pabaiga.

Voratinkliai
Mirga ir mirksi -
Su saulės šviesa
Sumišai -

Taip mirksi,
Kad net neatskirsi,
Kur žmonės,
Kur bulvių maišai.