Kaip nupiešti žmogų

Čia akis. Čia akiniai.
Čia ranka. Čia koja.
O iš lūpų sakiniai
Gražiai išvingiuoja.

Ar išėjo jau žmogus?
Ne, tik kelios dalys.
Dar plaukų, ausų nėra,
Kosčioja vargšelis.

Čia ranka. Čia pirštai.
Delnas čia, kad nepamirštų
Kramtomos gumos atnešti...

Nagais gali ir papešti,
Ranka gali ir suduoti...

Nupiešėm jau visą žmogų!
Gali sėst sau į mašiną
Ir važiuot, važiuot, kur žino
Grybus augant, žuvį nardant.

Lai tūtuoja, lai sau darda!
Bėga, bėga kelias
Su žaliais medeliais,
Viršuje dangus,
Apačioj žmogus,
Mūs pačių paišytas,
Dailiai aprašytas.(S.Geda)

Dalijimo mįslės


Pusė berno – bus berniokas?
Pusė namo – bus būda?
Pusė velnio – ne bėda!

Pusė dešimt – bus ryte,
Pusė dešimt – vakare?
Pusė dienos – pusiaudienis,
Pusė nakties – vidurnaktis?

Pusė karvės – bus veršiukas,
Pusė paršo – bus paršiukas?
Pusė varnos – bus varnėnas,
Pusė proto – pusprotis?

Geriau nieko nedalinti,
Geriau nieko nedailinti,
Taip, kaip stovi pasiimti,
Pieštuką nusmailinti
Ir toliau rašyti...

Pusė lapo – puslapis,
Pusė lapės – puslapis,
Pusė puslapio vėl pusė,
Pusė musės – musės pusė...

Pusė musės – uodas,
Uodo niekas nedalina,
Šiaip nudobia.
Amen.(S.Geda)