DVIRATUKAS
Aš turėjau dviratuką.
Vienas ratas nesisuko,
Per kiemelį važiavau-
Penkis kiškius sugavau.
Vienas kiškis ant kaktelės,
Kitas kiškis ant noselės,
Man kiškelis: "sveikas drūts“
Aš ant kiškio tuoj būc...būc...
Na palaukit, kitą dieną
Nesugausiu aš nė vieno-
Dviratuką sutaisysiu,
Visi kiškiai išlakstys.
LAIVELIS
Turiu laivelį mažą
Plonų plonų lentučių
Man jį padarė tėtis,
Kad jūrininku būčiau...
Einu krantu smėlėtu-
Žuvelės tyliai plaukia.
Ei, traukitės i šalį
Ir duokit laivui kelią.
Buvau Jonukas mažas-
Dabar jau didis Jonas
Ir man širdelėj gera,
Kad aš jau kapitonas.


PLAUKIAM VALTELE
Bėga takas per pievelę,
Mus jis veda prie upelio.
Plauksim mudu valtele,
Tėtis prieky, aš – gale.
Mūsų valtis sparčiai plaukia,
O krante vaikučiai šaukia.
Plaukt visi kartu norėtų,
Tik valtelėj maža vietos.
O paskui pakelsim burę
Ir nuplauksim iki jūros.

TRAUKINIO DAINA
Aš kas dieną bėgu
Greitas tartum vėjas,-
Geležiniais bėgiais
Mano dainos liejas.
Man lygaus ant kelio
Nesiras nė vieno,
Jūs mane pažinsit
Iš dainelės plieno.
Skamba mano plienas,
Juodas mano rūbas,-
Geležiniais bėgiais
Mano dienos skuba.
/Valerija Valsiūnienė/ZILAS
Ūžia "Zilas"!
Aš važiuoju
Tuo autobusu
Greituoju!
Bur-bur-burrr!
Zur-zur-zurrr!
Nudundėsime
Visur!

MAŠINA
Aš turiu mašiną mažą,
Pastatysiu jei garažą.
Kur norėsiu ten važiuosiu,
Kaip mokėsiu – suskaičiuosiu.
Sukas ratai, rieda kelias,
Baigias vasaros dienelės.