DUONYTĖ

Duonytė
Iš rankų pabėgo
Į purų
Ir šaltą sniegą.

Aš duonos riekutę
Pakėliau.
Nors sniegas delnuką
Sugėlė.

-Negalima
Mėtyt duonytės,-
Sako
Mano mamytė.