Asilėlis

Oi, kaip asilėliui
Liūdna ir sunku-
Jis nenori būti
Asilo vaiku.

Jis norėtų būti
Baltu žirgeliu.
Asilė jam sako:
"Vaike, negaliu

Aš tavęs paversti
Tuo, kuo tu geidi;
Jei tu šitoks gimęs
Motinos širdy......

Gal kiti padės tau?
Gal dar nevėlu?
Betgi kaip pasaulis
Liks be asilų?"