Katutės

1) Katu, katu katutes,
Keps močiutė bandutes.
Duos tėvelis pinigėlių,
Nusipirksim pyragėlių.

2) Katu katu katyčių 2k
Duos tėvelis bandyčių 2k
O mamytė – šilingėlį,
Nusipirksim baronkėlę.

3) Katu katu kateles,
Sušalau kojeles,
Katu katu kateles
Sušalau rankeles.

4) Kepu kepu kepalėlius, 2k
Didžius mažus raguolėlius 2k
Sugumuliu, surutuliu,
Šmukšt pašmukšt į pečių.

5) Katu katu katutis,
Gieda gieda gaidutis,
Pupų žirnių prilasis,
Vandenėlio prigeris.
Kakariekū! 2k
Plast, plast, plast! 2k

6) Katu, katu katutes 2k
Kepa Kaspars bandutes 2k
Šitokio didumo 2k
Šitokio skanumo 2k.