TINGIS INGIS DYKADUONIS

Tingis ingis dykaduonis,
Klausė kretančios žiniuonės:
Kur surasti
Aukso šalį,
Prisikasti jo kapšelį,
Aukso guolį pasikloti.
Graužt raguolį
Ir miegot?
Kur kepti karveliai skraido,
Riestainius karaliai svaido,
Pieno upės pievom teka,
O tą pieną - ingiai laka...
Prisivalgę, prisigėrę,
Ant pilvų rankas sunėrę,
Tingiai ingiai dykaduoniai
Guoly vartosi kaip ruoniai.

K. Kubilinskas