UPELIUKAI PUTOJA

Pilnas  kiemas balučių,
Upeliukai putoja.
Pilnas kiemas saulučių,
Ant balučių žėruoja.

Kas tik gyvas, tas bėga
Pažiūrėti į kiemą:
Per patižusį sniegą
Saulė išgena žiemą.

Kas tik gyvas, tas sukas,
Ant skiedryno Rainiukas
Gaudo saulės zuikutį.

Pilnas kiemas saulučių
Ir išdykėlio vėjo.
Tarp mažyčių balučių
Čia ir aš šokinėju.

E. Selelionis