Pasitikom rudenėlį 

Pasitikom rudenėlį
Pasitikom.
Juokėmės kalbėjom
Nesipykom.

Susodino mus
Į aukso važį
Ir kalneliais, ir pakalnėm
Trankiai vežė.

Tai dardėjo ratai,
Tai dardėjo.
Tai girdėjo zuikiai,
Tai girdėjo.

Tol pakrūmėj
Įsigandę klausės,
Kol ištyso
Skeltalūpiams ausys.