Julius ir musė

Švaruolė musytė
Prausias ir prausias.
Apkiautėlio Juliaus
Purvinos ausys.

Supyko mamytė:
-Jliuk, ar ne gėda?
Nesiprausus nė musė
Prie stalo nesėda!

- Vanduo - toks negeras,
O muilas - pabaisa!
Nuo jų ne tik ausys, -
Ir akys užkaista!

Įšidęs Juliukas
Movė į rūsį...
O pieną išgėrė
Švaruolė musė.