ABĖCĖLĖ

Į kuprinę
Įsidėjęs
Abėcėlę
Nešės vėjas.
Ech, tas vėjas
Lapkrėtys.
Nei jis skaitė,
Nei skaitys.
Netvirta
Ir jo kuprinė
Vienas šonas
Prasitrynė.
Vėjas
Kol
Apsižiūrėjo,
Visos raidės
Išbyrėjo.
Vos pabiro
Tos raidelės,
Tuoj subėgo
Lauko pelės.
Išnešiojo
Raideles
Kur surasti
Tas peles?