Dzirum, dzirum
Zum, zum, zum
Lekia bitė su medum.
Kam neši medutį, kam?
Bzz, meškučiui ir vaikam.
Ne bet kam...
Tik labai geriems vaikams.
Kas darbštus,
Tam saldus
Bus medus

***

Šimtas kūlių


Zuikis vertės šimtą kūlių
Ir užkliudė namą lokio.
-Oi, atleiski man, dėdule!
O lokys jam:
-Nieko tokio!
Kai aukštyn į kalną kopsi
Ir kai versies šimtą kūlių,
Būk, mažyli, atsargesnis
Ir neužkliudyk Mėnulio!