Lietutis

Lietutis lynoja, lietutis krapnoja,
Lietutis, lietutis, lietus.
Lietutis šlaputis, lietutis švarutis,
Nuprausia nuprausia visus.

51. SIŪLAI

Siūlai, siūlai susivykit
Siūlo galo nepalikit

52. ČIP ČIPO RIP RIPO

Čip čipo, rip ripo 2k
Aš turiu svirnelį 2k

Statytą, rašytą 2k
Ant vištos kojelės 2k

Kai vištelė bėgo
Svirnelis pargriuvo

Kai bitelė skrido,
Nunešė svirnelį,

Nebėr tau, mergelę 2k
Nė kur pailsėti 2k

53. VABALAI

Vabalai, vabalai
Mes gyvenam gerai,
Žū-žū-žū, žū-žū-žū 2k
Einame pamažu 2k

54. UODAS

Z-z-z- tai uodas skrenda,
Z-z-z- jis skaudžiai kanda.
Z-z-z- koks piktas jis,
Z-z-z- manęs jis nepavys.

55. EŽIUKAS

Ežiukas aš ežiukas
Nenuorama mažiukas
Pušku kaip garvežys
Nes aš esu ežys.

Draugaukim, mielas vaike,
Tik glostyti nereikia
Draugaukime gražiai
Vaikučiai ir ežiai

Pušku, pušku.....
(arba tralialialialiaaa.........)

56. ŽVĖRELIŲ ŠOKIS

Pelytė nori eiti šokt,
Bet šokio žingsnį reik išmokt
Net naktį, kai užmiega ji,
Vis skamba muzika tyli.

Tipu tip tip tip, tipu tip tip tip 2k
Tipu tip tip tip ir vėl aplink 2k

Antytė.........
Gir gir ga ga ga......
Katytė.........
Tapu tap tap tap
Arkliukas.........
Opa op op op.......
Meškutė............
Lapu lap lap lap........