JAU VELYKOS

Jau Velykos atdundėjo
Ar griaustinį jau girdėjai?
Ar matei kaip kiškis bėga
Su krepšeliais paskui vėją?

Jis tave tikrai pagaus
Ir tada šiltai priglaus