RAGANOSIS

Raganosi,
Smailianosi,
Kam kraipai tu
 

Ragą - nosį?

Ant kaktos

Nėra ragų...
Ar be jų
Tau nebaugu?

- Kam gi man

Sunkios naštos
Ant aukštos
Kietos
Kaktos?

Kam man tų

Ragų dviejų:
Aš - stipruolis
Ir be jų!

/Anzelmas Matutis/