DAINA APIE MĖLYNĄ SAULĘ

Mergaitė sukūrė mažutį pasaulį
Ir nupiešė didelę mėlyną saulę.

Suaugę sušuko: apgaulė, apgaulė!
Na, kurgi jūs matėte mėlyną saulę?

Mergaitė pravirko: mačiau aš tą šalį -
Ten saulė kaip nori, taip šviesti tau gali.

Suaugę - supraskit, suaugę - nepykit,
Ir tik netrukdykite jai, netrukdykit! 

 Violeta Palčinskaitė