MANO SKAIČIAI

Mano pirštinė
Pirštuota,
Mano pirštinė
Raštuota...

O kiek pirštų,
Kas suskaitė,
Turi mano
Pirštinaitė?

Penki pirštai
Penki pirštai
Algis ginas:
- Keturi.

O maža
Sesutė niršta:
- Tu į nykštį nežiūri -
Algis nykščio neskaičiavo
Ir truputi
Apsigavo...

Ei, kieman
Visi sykiu,
Pėsti ir važiuoti
Mes daržely
Lig penkių
Mokame skaičiuoti.

Va ratukai keturi,
Va penki piršteliai.
Augam žvalūs ir geri,
Savo gimtai šaliai.

K. Kubilinskas