EŽYS

Oi ežy, ežy, ežy,
Ką spygliukuose neši?

- Ogi matot, ripu tapu, -
visą šūsnį klevo lapų.

Rausvą obuolį iš sodo,
Štai ir viskas, kaip atrodo.

- Pasakyk, dygus vikruoli,
Kaip taisysi žiemai guolį?

- Netrukdykit, ripu tapu, -
Po medžiu iš aukso lapų.

V. Palčinskaitė