PRAŠYMAS (Š - Š')

Mamytės prašiau,
Tėvelio prašiau,
Senelės prašiau,
Senelio prašiau.

Sesutės prašau,
Brolelio prašau,
Tetulės prašau
Ir dėdės prašau:
- Nupirkit man
mažą šuniuką.

D. Gerasimavičienė "Vaikučiai šnekučiai"