VARNAS IR SMOKINGAS

Jei baltą smokingą
Turėtų varnas,
Derėtų jis
Prie juodo sparno.

Nueitų jis
Turbūt į puotą.
Princesės būtų
Išbučiuotas!

Bet smokingo
Neturi varnas.
Iš sielvarto
Prapliko... pernai.

O.Jautakė