ŽINO VĖJAS (O-UO)

Vien tik vėjas
Ir purslai
Žino, kad
Uoloj giliai
Slepiasi maža ola.
Žino vėjas ir uola:
Uoloje yra ola.

AGOTĖLĖS AGUONA

Žydi aguonėlė
Lauko pakrašty.
Džiaugias  Agotėlė:
Ji tokia graži.

Ją aušra nudažė
Raudona spalva.
Kasą aguonėle
Puošia Agota.

D.Gerasimavičienė "Vaikučiai Šnekučiai"